Zamość jest miastem na prawach powiatu i jednocześnie siedzibą powiatu zamojskiego. Jest trzecim, pod względem liczby ludności, miastem województwa lubelskiego i stanowi jeden z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych tego regionu. Miasto położone jest 80 km od Lublina w kierunku południowo-wschodnim, zajmuje powierzchnię 30,3 km2, a jego populacja wynosi 67 tysięcy osób.

Poziom bezrobocia w Zamościu kształtuje się na tym samym poziomie, co w całym powiecie zamojskim. W grudniu 2012 r. stopa bezrobocia w mieście i powiecie wynosiła odpowiednio 16,1% oraz 16,2%.

Obecnie władze miasta prowadzą bardzo intensywną promocję Zamościa i okolic, która ma na celu przyciągnięcie inwestorów na Zamojszczyznę. W strukturze przedsiębiorstw, których w Zamościu działa ok. 8 tysięcy, przeważają małe i średnie firmy Praca Zamość. Działa tu także kilka większych zakładów produkcyjnych, z których większość stanowią zakłady przemysłu spożywczego. Miasto stanowi jednocześnie ośrodek obsługi dla rolnictwa i jest miejscem skupu różnych produktów rolnych. Oprócz gałęzi spożywczej, w Zamościu działają również zakłady przemysłu metalowo-drzewnego. Do największych pracodawców regionu należą:

 • Agtel Sp. z o.o.;
 • ANIMEX Grupa Drobiarska S.A. Oddział w Zamościu;
 • Black Red White;
 • Chłodnia-Mors Sp. z o.o.;
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw;
 • Spomasz Zamość S.A.;
 • Stalprodukt-Zamość sp. z o.o.;
 • Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o.

Co ważne, w gospodarce Zamościa istotną funkcję odgrywa turystyka, która daje zatrudnienie setkom mieszkańców Zamościa i okolic.


Powiat włodawski to powiat znajdujący się w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, charakteryzujący się najwyższą stopą bezrobocia w województwie. W grudniu stopa bezrobocia w tym powiecie była wyższa od stopy województwa o ponad 10% i wynosiła 24,2%. Wśród bezrobotnych regionu główną grupę stanowią mężczyźni, osoby długotrwale bezrobotne i nie posiadające kwalifikacji. W strukturze wiekowej, przeważają osoby między 25 a 34 rokiem życia oraz osoby młode do 25 roku życia.

Siedzibą powiatu włodawskiego jest miasto Włodawa, zamieszkałe przez 14 tysięcy osób i zajmujące powierzchnię 18 km2.

Włodawa jest jedynym ośrodkiem miejskim powiatu włodawskiego, stanowi więc zaplecze usługowe dla wiejskich i leśnych terenów powiatu. W mieście zarejestrowanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych, związanych głównie z przemysłem spożywczo-rolniczym oraz usługami. Ze względu na wysoki poziom bezrobocia w powiecie, znalezienie zatrudnienia we Włodawie i okolicach nie należy do najłatwiejszych i może zająć nawet kilkanaście miesięcy. Pracy w tym regionie Praca Włodawa mogą szukać głównie osoby posiadające niskie wykształcenie, przedstawiciele zawodów związanych z budownictwem, utrzymaniem czystości, transportem i handlem.


Tomaszów Lubelski to miasto położone w południowej części województwa lubelskiego, oddalone od Lublina o ok. 100 km w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim. Tomaszów jest siedzibą powiatu tomaszowskiego, zajmuje powierzchnię 13,3 km2, a liczba mieszkańców miasta wynosi 20 tysięcy osób.

Pod względem gospodarki, tempo rozwoju gospodarczego Tomaszowa i okolic zajmuje szóste miejsce w województwie lubelskim. Na terenie powiatu działalność prowadzi ponad. 6,0 tys. podmiotów gospodarczych, w tym w mieście Tomaszów Lubelski zarejestrowanych jest ich ponad 2 tysiące. Są to najczęściej zakłady małe – jedno lub kilkuosobowe, reprezentujące sektor prywatny Praca Tomaszów Lubelski. Do największych zakładów pracy regionu, dających zatrudnienie mieszkańcom zarówno Tomaszowa jak i okolic, należą: Zakłady Przerobu Drewna “NATURA” w Bełżcu, “Firma Sławex Zbigniew Sławiński” w Tomaszowie Lubelskim, “Roztocze Z.U.P.” w Tomaszowie Lubelskim, Przetwórnia SVZ Poland sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim , Chłodnia “Uren Coldstores” w Łaszczowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego “Wrębiak&Witkowski” w Tomaszowie, Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Łaszczowie-Zakład Grupy Lacpol.

Według danych statystycznych z końca 2012 r. poziom bezrobocia w powiecie tomaszowskim jest wyższy niż w całym województwie lubelskim. W grudniu 2012 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 15,4%.


Świdnik jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu świdnickiego, położonym w centralnej części województwa lubelskiego, 10 km na wschód od centrum Lublina. Miasto zajmuje powierzchnię 20,3 km2 i jest zamieszkałe przez 40 tysięcy osób. Świdnik jest znany z wytwórni śmigłowców WSK PZL Świdnik, produkującej m.in. śmigłowce PZL W-3 Sokół, Anakonda oraz SW-4 oraz motocykle WSK.

Mimo niewielkiej odległości od stolicy województwa cechującej się niskim poziomem bezrobocia, stopa bezrobocia w powiecie świdnickim jest wyższa i kształtuje się na poziomie 15,9% (według danych US w Lublinie z końca 2012 r.). Wśród bezrobotnych, najwięcej osób posiada zawód sprzedawcy, ślusarza, technika mechanika, technika ekonomisty i szwaczki, co sugeruje, że w regionie świdnickim znalezienie pracy w tych zawodach jest bardzo trudne Praca Świdnik.

Na terenie powiatu świdnickiego działalność gospodarczą prowadzi ponad 5,5 tysiąca podmiotów reprezentujących głównie sektor prywatny. Wśród osób pracujących, największą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni w rolnictwie oraz w przemyśle i budownictwie. W handlu zatrudnionych jest jedynie 11% aktywnych zawodowo mieszkańców Świdnika. Świdnik jest

Z analizy przeprowadzonej przez PUP w Świdniku wynika, że w powiecie świdnickim najwięcej pojawiających się ofert pracy dotyczy pracowników fizycznych: sprzątaczki, robotnika gospodarczego i pomocy kuchennej, a także  pracowników ochrony fizycznej i obsługi biurowej.


Miasto Ryki położone jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, na pograniczu z województwem mazowieckim. Ryki są miastem powiatowym, siedzibą powiatu ryckiego, który jest najbardziej na zachód wysuniętym powiatem województwa. Według danych z 31 grudnia 2011 roku, miasto miało 9989 mieszkańców i zajmowało powierzchnię 27,2 km2.

Pod względem gospodarczym, obszar powiatu ryckiego stanowi atrakcyjne miejsce lokalizacji inwestycji, których w ostatnich czasach realizowanych jest coraz więcej. Na obszarze powiatu zarejestrowanych jest ponad 3700 podmiotów gospodarczych, z czego ponad 1100 w samych Rykach. W strukturze ryckich przedsiębiorstw przeważają firmy prywatne. Wśród firm działających na terenie miasta dominują podmioty branży usługowej (głównie handlu i napraw), firmy pośrednictwa finansowego, przemysł i dynamicznie rozwijające się budownictwo Praca Ryki. Do największych zakładów pracy w Rykach należą: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Polski Ogród” Sp. z o.o.; Spółdzielnia Mleczarska Ryki; Juwent s.c. – producent urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz Juwent sp. z o.o. – wytwórca drzwi antywłamaniowych.

Stopa bezrobocia w powiecie ryckim na koniec grudnia 2012 roku wynosiła 13,9%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowili: długotrwale bezrobotni (50,22%) oraz osoby bez wykształcenia średniego (45,57%).


Powiat radzyński znajduje się w północnej części województwa lubelskiego, a jego siedziba – Radzyń Podlaski – oddalona jest od Lublina o około 80 km. Radzyń historycznie położony jest w Małopolsce, na Podlasiu Południowym. Miasto zajmuje powierzchnię 20,3 km2, a jego populacja wynosi 18 tysięcy osób.  Wśród mieszkańców przeważają kobiety.

Radzyń Podlaski jest jedynym miastem powiatu radzyńskiego i stanowi jego ośrodek handlowy, przemysłowy, kulturalny i edukacyjny Praca Radzyń Podlaski. Podstawową formą prowadzenia działalności w mieście jest gospodarowanie oparte na własności prywatnej i spółdzielczej. Z danych statystycznych wynika, że w Radzyniu Podlaskim swą działalność gospodarczą prowadzi blisko 1350 podmiotów gospodarczych, z których większość stanowią nieduże przedsiębiorstwa rodzinne zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników. Oprócz niewielkich firm, miasto posiada również większe zakłady pracy, zatrudniające po kilkaset osób, do których należą m.in.: Spółdzielcza Mleczarnia „SPOMLEK”,  Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM”, Chłodnia owocowo-warzywna „BIMIZ FOOD” sp. z o.o., Górnicza Fabryka Narzędzi, Lubelskie Zakłady Energetyczne „LUBZEL” S.A. oraz Fabryka Narzędzi Chirurgicznych B. Braun.

Duża liczba zakładów produkcyjnych nie wpływa znacząco na poziom bezrobocia w regionie, który utrzymuje się na średnim poziomie. Według danych statystycznych US w Lublinie, stopa bezrobocia w powiecie radzyńskim w grudniu 2012 r. wynosiła 15,1%.


Puławy to miasto powiatowe, siedziba powiatu puławskiego, znajdujące się w zachodniej części województwa lubelskiego. Od Lublina Puławy oddalone są o 45 km w kierunku północno-zachodnim. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, naukowym, turystycznym i komunikacyjnym województwa lubelskiego . Puławy zajmują powierzchnię 51 km2, a liczba mieszkańców tego miasta wynosi 50,7 tys. osób.

Dzięki prężnej gospodarce oraz umiejętnemu pozyskiwaniu nowych inwestorów, powiat puławski na tle innych powiatów województwa wyróżnia się dość niskim poziomem bezrobocia. W styczniu 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie wynosiła ok. 12%.

Na terenie miasta działa Puławski Park Przemysłowy, który ma za zadanie przyciągnąć poprzez ulgi podatkowe inwestorów. Największym zakładem przemysłowym regionu, wpływającym na niski poziom bezrobocia wśród lokalnej społeczności, są Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Firma jest  największym przedsiębiorstwem branży nawozowo-chemicznej w Polsce i liczącym się dostawcą na rynkach światowych, oraz stanowi największego pracodawcę Lubelszczyzny. Do pozostałych dużych pracodawców Puław i okolic należą: Mostostal Puławy S.A., Prefabet Puławy sp. z o.o. oraz Biowet Puławy sp z o.o., zatrudniające łącznie ponad tysiąc pracowników Praca Puławy.


Parczew jest miastem województwa lubelskiego, znajdującym się w jego północnej części. Miasto to jest siedzibą powiatu parczewskiego, zamieszkałą przez 12 tysięcy osób i zajmującą powierzchnię równą 8,05 km2. Średnia wysokość zarobków w tym mieście kształtuje się na poziomie 2600 zł brutto miesięcznie.

Według informacji przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Lublinie, stopa bezrobocia powiatu parczewskiego w grudniu 2012 roku była wyższa o 1% od średniej stopy województwa lubelskiego i wynosiła 15,1%. Wśród bezrobotnych, najliczniejszą grupę stanowią osoby bez średniego wykształcenia oraz osoby długotrwale niezatrudnione.

Tempo rozwoju gospodarczego Parczewa Praca Parczew, wpływające na powstawanie nowych miejsc pracy, jest umiarkowane. Na obszarze miasta istnieje kilkaset podmiotów gospodarczych, związanych głównie z przetwórstwem warzyw i owoców, przemysłem szklarskim i handlem. Wśród istniejących przedsiębiorstw, największą grupę stanowią niewielkie zakłady prywatne. Do większych zakładów pracy znajdujących się w mieście, należy huta szkła gospodarczego oraz zakłady produkcji mebli, kabli, octu i musztardy.

Największe trudności w znalezieniu pracy w tym regionie mają młodzi, wykształceniu ludzie bez znajomości i doświadczenia zawodowego. W strukturze wiekowej, najmniej osób bezrobotnych znajduje się wśród osób, które ukończyły 50 rok życia.


Opole Lubelskie, siedziba powiatu opolskiego, to niewielkie miasto położone w zachodniej części województwa lubelskiego, oddalone od stolicy województwa o około 45 kilometrów. Liczba mieszkańców miasta wynosi blisko 18 tysięcy osób, a powierzchnia przez nie zajmowana to 15 km2. Gęstość zaludnienia w Opolu wynosi 587 osób/km2.

Pod względem poziomu bezrobocia, powiat opolski charakteryzuje się średnią stopą bezrobocia wyższą niż stopa bezrobocia dla całego województwa lubelskiego. Na koniec roku 2012 wynosiła ona 16%, a liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne wynosiła 4450 osób.

Powiat Opolski cechuje się typowo rolniczym charakterem, a dominującą gałąź gospodarki stanowi tam przemysł związany z przetwórstwem płodów rolnych, w którym pracuje większa część lokalnej społeczności. W powiecie funkcjonuje kilka znaczących zakładów przetwórstwa owoców, warzyw i chmielu, do grona których należą np.: „AGRICO” S.A. – Zakład Produkcyjny w Kluczkowicach, „APPOL” sp. z o.o. –  Zakład Przetwórstwa Owocowego w Opolu Lubelskim, „SOKPOL” – Koncentraty sp. z o.o. – Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Zagłobie, “JAAK” sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe w Zadolu oraz „TWARDZIK” sp. j. Chłodnia Owoców i Warzyw w Łaziskach.

Osoby poszukujące zatrudnienia na terenie Opola Lubelskiego mogą liczyć głównie na stanowiska związane z przemysłem spożywczym, budownictwem i handlem. Aktualne oferty pracy znaleźć można na Praca Opole Lubelskie, w lokalnym urzędzie pracy i prasie opolskiej (np. Kurier Lubelski).


Miasto  Łuków znajduje się w północnej części województwa lubelskiego i oddalone jest od Lublina o około 90 kilometrów. Łuków jest największym ośrodkiem miejskim między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską. Miasto zajmuje powierzchnię 35,5 km2, a jego populacja wynosi prawie 32 tysiące osób Praca Łuków.

Odsetek osób bezrobotnych w powiecie łukowskim w stosunku do ogólnej liczby osób aktywnych ekonomicznie pod koniec 2012 roku wynosił 13,2%, co jest wartością niższą, niż średnia stopa bezrobocia dla całego województwa lubelskiego (14,1%).

Na obszarze powiatu łukowskiego zarejestrowanych jest około 7200 podmiotów gospodarczych, w tym ponad 3600 w samym Łukowie. Głównymi obszarami działalności istniejących przedsiębiorstw są: handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport i łączność, obsługa nieruchomości oraz rolnictwo. Na zatrudnienie w regionie Łukowa mogą liczyć głównie osoby związane z przemysłem przetwórczym, usługami budowlanymi i handlem, ponieważ największymi zakładami pracy w Ziemi Łukowskiej są:

 • Łmeat Łuków – Zakłady Mięsne,
 • Łuksja – Spółdzielnia im. Gen. Kleeberga – produkcja eleganckiej odzieży damskiej,
 • Wierzejki – Zakład Mięsny,
 • NIK – Zakład Produkcji Obuwia,
 • „Stoczek” sp. z o. o – Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego,
 • NIPPLEX – Zakład Produkcyjno – Usługowy przemysłu tekstylno – odzieżowego,
 • „Globus Polska” – Zakład Produkcyjny Zamrażania Owoców i Warzyw,
 • „Wadima” – Producent Bielizny Osobistej,
 • „Dąbrowa” Huta szkła gospodarczego T. Wrześniak.