Poszukiwanie pracy w Annopolu

poszukiwanie pracy w AnnopoluProces poszukiwania pracy, może być bardziej lub mniej wydłużony w czasie, w zależności od powiatu województwa lubelskiego, w którym szuka się zatrudnienia. Jak znaleźć pracę w Annopolu?

Annopol to niewielkie miasto położone w powiecie kraśnickim, 79 km na południowy zachód od Lublina. Zajmuje powierzchnię 7,75 km ² i posiada 2606 ludności (stan na czerwiec 2016 r.). Duża część mieszkańców Annopola decyduje się opuścić rodzinne strony i udać się na poszukiwanie pracy i lepszych zarobków do większych miejscowości.

Jak najlepiej szukać pracy? Najszybszym i najłatwiejszym sposobem na wyszukiwanie ofert pracy jest Internet. W sieci znaleźć można bardzo dużo serwisów rekrutacyjnych i dotyczących rynku pracy. Podczas wyszukiwania ogłoszeń, najlepiej jest wybrać interesujący nas region oraz branżę, w której chcielibyśmy podjąć zatrudnienie. W Internecie można ponadto dowiedzieć się czegoś więcej na temat pracodawcy do którego aplikujemy. W tym celu warto jest odwiedzić witrynę internetową interesującej nas organizacji, poczytać fora internetowe, przejrzeć media społecznościowe. Nadal można korzystać także z prasy codziennej. Ogłoszenia zawarte w gazetach lokalnych dotyczą zwłaszcza pracy fizycznej, a swoim zasięgiem nie wychodzą poza region. Do dyspozycji bezrobotnych, zwłaszcza tych zarejestrowanych, pozostają powiatowe urzędy pracy, które dbają o aktywizację zawodową swoich „podopiecznych”.

Kazimierz Dolny

Kazimierz DolnyKazimierz Dolny jest jednym z najbardziej urokliwych i znanych nie tylko w kraju, ale i za granicą miejscowości turystyczno-wypoczynkowych. Należy do tak zwanego trójkąta turystycznego Puławy – Kazimierz Dolny- Nałęczów. Oprócz malowniczego położenia, ogromnej ilości miejsc zabytkowych i przepięknej architektury, miasto znane jest także ze swojego powiązania z szeroko rozumianą sztuką. Miasto stało się oazą dla wielu twórców z dziedziny malarstwa, literatury oraz wielu innych.

Kazimierz Dolny położony jest w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w odległości od Lublina (stolicy województwa lubelskiego) ok 56 km, a od Warszawy ok 146 km. Liczba mieszkańców w całej gminie miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny, w roku 2015 wynosiła 6882.

Ponad 60 % mieszkańców Kazimierza jest w wieku produkcyjnym, niespełna 23 % w wieku poprodukcyjnym, kobiety stanowią 53,2 % całej populacji miasta. Miasto boryka się z dużym bezrobociem. W 2015 roku stopa bezrobocia wynosiła aż 24,4 %, czyli znacznie więcej niż wyniosło bezrobocie w całym województwie lubelskim (11,7%), a tym bardziej w Polsce (9,7%).

Jak wygląda rynek pracy w Kazimierzu Dolnym? Wśród ogółu osób zatrudnionych najwięcej, aż 37,4 % pracuje w sektorze rolniczym (w którym uwzględniane jest rolnictwo, łowiectwo, rybactwo i leśnictwo). Kolejnym przodującym sektorem gospodarki jest przemysł i budownictwo (25,1 %), w sektorze usługowym pracuje 5,4 %, w którym zawiera się handel, transport, mechanika pojazdów, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. Pozostałe 5,4 % należą do branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz obsługi rynku nieruchomości. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym mieście wynosi 4023 PLN brutto, co odpowiada niespełna stu procentowemu przeciętnemu wynagrodzeniu w całej Polsce.

Województwo lubelskie

Plik:Lubelskie (EE,E NN,N).pngWojewództwo lubelskie położone jest w południowo-wschodniej części Polski i jest trzecim, pod względem zajmowanej powierzchni województwem kraju. Zamieszkuje je 2,15 miliona osób. Geograficznie, województwo zajmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Jego stolicą jest Lublin.

Stopa bezrobocia województwa lubelskiego na koniec stycznia 2013 roku była wyższa o 0,7% od stopy bezrobocia całego kraju i wynosiła 14,9%, co stawia je na 7 miejscu w Polsce. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca województwa lubelskiego wynosi około 3300 zł brutto.

Pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, województwo lubelskie należy do najsłabiej rozwiniętych województw Polski, o czym świadczy fakt, że wysokość PKB na jednego mieszkańca w tym województwie jest najniższa w kraju. Gospodarka województwa opiera się głównie na przemyśle wydobywczym i rolnictwie. Głównymi ośrodkami miejskimi regionu są miasta Lublin, Chełm i Zamość.

 

Łaszczów

Problem bezrobocia jest jednym z większych problemów społecznych występujących na terenie miasta i gminy Łaszczów. W 2013 roku na terenie gminy było 385 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Niemniej jednak, bezrobocie na terenie gminy dotyka większą liczbę osób, lecz bezrobocie jest w znacznej mierze ukryte, co spowodowane jest dużą liczbą małych gospodarstw rolnych, których dochód nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. W 2013 roku stopa bezrobocia w gminie wynosiła 9,3%.

ŁaszczówŁaszczów to miasto położone w powiecie tomaszowskim nad rzeką Huczwą, na obszarze Grzędy Sokalskiej. Stanowi siedzibę gminy noszącej tę samą nazwę. Prawa miejskie przywrócono miasto 1 stycznia 2010 roku (zabrano je w roku 1870). W 2010 roku populacja miasta wynosiła 2200 osób.

Łaszczów jest głównie ośrodkiem usługowym dla rolnictwa. Na terenie miasta znajduje się jednak drobny przemysł, m.in. materiałów budowlanych i spożywczy. Atutem miejscowości jest duża nowoczesna zamrażalnia owoców i warzyw. Na terenie Gminy Łaszczów znajdują się takie zakłady pracy, jak:

 • Chłodnia Uren Coldstores w Łaszczowie;
 • Zakład Wyrobu Oklein Naturalnych „Bracia Mrozik”;
 • Zakład Mleczarski w Łaszczowie;
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych;
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Hopkiem, praca Łaszczów.

Ostrów Lubelski

Ostrów Lubelski to miasto i gmina położone jest w środkowej części województwa lubelskiego, wchodzące w skład powiatu lubartowskiego. Miasto i Gmina Ostrów Lubelski liczy 5687 mieszkańców i  zajmuje obszar 121,7 km2. Lasy stanowią 18% powierzchni ogółem. Cały obszar gminy zaliczany jest do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i graniczy z kompleksem Lasów Parczewskich. Głównym i zarazem centralnym ośrodkiem gminy jest miasto Ostrów Lubelski, położone w północno-wschodniej jej części. Podstawową jego funkcją jest obsługa ludności i rolnictwa, praca Ostrów Lubelski.

Ostrów LubelskiOstrów Lubelski to ośrodek usługowy, stanowiący zaplecze dla wiejskich terenów gminy. W mieście dobrze rozwijają się usługi (finansowe i osobiste), handel oraz przemysł spożywczy i branża budowlana. W 2013 roku pracujących na terenie gminy było ponad 3 tysiące osób. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z tego obszaru dochodziła do 300 osób i przekładała się na stopę bezrobocia w wysokości 8%. Kobiety stanowiły blisko 55% ogółu bezrobotnych w regionie.

Również w 2013 roku na terenie gminy istniało prawie 300 podmiotów gospodarczych. Większość z nich reprezentowała branżę usługową, w sektorze budowlanym istniało 45 przedsiębiorstw, przemysłowym 29, a rolniczym 21. Mimo niedużego bezrobocia, warunki życia w Ostrowie Lubelskim nie są lepsze niż w innych częściaj województwa, co wynika z niskiej średniej wysokości płac w tym regionie.

Tyszowce

Tyszowce to malutkie miasteczko położone w powiecie tomaszowskim nad rzeką Huczwą. Jest siedzibą gminy położonej w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 XII 2011 roku, gminę Tyszowce zamieszkiwało 6 tysięcy osób, z czego prawie połowa to mieszkańcy miasta. Tyszowce pod względem gospodarczym to ośrodek usługowo-handlowy dla rozwijającego się w gminie rolnictwa.

TyszowceGmina Tyszowce jest typową gminą miejsko-wiejską, której podstawą gospodarki jest mało efektywne rolnictwo. Niskie dochody uzyskiwane w gospodarstwach rolnych powodują wśród mieszkańców podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodu, praca Tyszowce. W związku z tym szereg osób fizycznych decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w której zatrudnienie znajdują również członkowie rodziny właściciela.

Rolniczy charakter gminy sprawia, że w Tyszowcach bardzo trudno zdobyć jest zatrudnienie w niektórych zawodach i specjalnościach. W mieście nie występują żadne większe zakłady pracy, które generowałyby liczne miejsca pracy, a lokalna ludność w znacznej mierze związana jest z handlem. Wykształcona część społeczności w poszukiwaniu lepszych możliwości zatrudnienia wyjeżdża do większych miast. W Tyszowcach oferty pracy dotyczą głównie stanowisk handlowych.

Józefów

Józefów to miasto w woj. lubelskim, w powiecie biłgorajskim, położone nad rzeką Niepryszką, stanowiące siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Józefów. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa zamojskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 roku miasto miało 2418 mieszkańców.

JózefówGmina Józefów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu biłgorajskiego. Od północy gmina sąsiaduje z gminami Zwierzyniec i Krasnobród, od wschodu z gminą Susiec, od zachodu z gminami Tereszpol i Aleksandrów oraz od południa z gminą Łukowa. Siedziba gminy, Józefów, położony jest w centralnej części gminy.

Pod względem rozwoju gospodarczego Józefów nie jest miastem, które może pochwalić się dużą liczbą podmiotów gospodarczych wpływających na tempo rozwoju ekonomicznego regionu, a na terenie miasta nie istnieją żadne znaczne zakłady pracy. Józefów jest niewielkim miasteczkiem o charakterze handlowo-usługowym. Działa tu jedynie kilka drobnych przedsiębiorstw przemysłowych (przemysł spożywczy i kamieniarski), praca Józefów.

Mimo niedużego rozmiaru miasteczka oraz braku większych zakładów pracy, gmina Józefów jest gminą charakteryzującą się niskim odsetkiem osób bezrobotnych. W 2012 roku na terenie gminy było 367 bezrobotnych,  w tym 163 kobiety. Przekładało się to na stopę bezrobocia w wysokości 8,3%.

Poniatowa

PoniatowaPoniatowa jest gminą, w której rolnictwo odgrywa znaczącą rolę. Przy powierzchni całkowitej 8 416 ha, na tereny wiejskie przypada 6896 ha. Charakterystyczne dla gminy jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, spośród których 75 % obejmuje powierzchnię do 5 ha. Panują tutaj sprzyjające warunki do uprawy pszenicy oraz roślin pastewnych. Poniatowa słynie także z doskonałej jakości owoców miękkich: malin, porzeczek i truskawek, o relatywnie mniejszej zawartości nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Owoce mają doskonałe walory smakowe. Najważniejszym centrum handlowym i usługowym gminy jest jej największy ośrodek – Poniatowa, zamieszkała przez niespełna 10 tysięcy mieszkańców. To tutaj umiejscowione są przedsiębiorstwa handlowe, niewielkie zakłady przemysłowe i punkty usługowe zapewniające zatrudnienie dla mieszkańców miasta, praca Poniatowa.

Według udziału pracodawców w poszczególnych działach gospodarki największą grupę stanowią podmioty sektora usług- 53% i handlu- 45%. Produkcja (ok.2%) reprezentowana jest w większości przez zakłady przetwórstwa rolno- spożywczego, gdzie w sezonie zatrudnienie znajduje średnio ok. 100 osób- poza sezonem liczba pracowników jest znacznie mniejsza. Najliczniejszą (98%) grupę wśród pracodawców stanowią firmy najmniejsze, zatrudniające do 5 pracowników. Wyraźnie rolniczy charakter analizowanego terenu oraz bardzo niski – 2% wskaźnik udziału średnich przedsiębiorstw w lokalnym rynku pracy świadczy o jego słabości.

Międzyrzec Podlaski

Szesnastym największym ośrodkiem miejskim województwa lubelskiego jest zamieszkały przez 17, 2 tysiące mieszkańców Międzyrzec Podlaski. Miasto leży przy północnej granicy województwa lubelskiego w powiecie bialskim u zbiegu rzek: Krzny Północnej, Krzny Południowej i Piszczki z ujściem kanału Wieprz-Krzna. Odległość Międzyrzeca Podlaskiego od granicy z Białorusią wynosi 70 km, natomiast odległość od Warszawy wynosi 135 km, a od Lublina 100 km.

Międzyrzecz PodlaskiMiędzyrzec Podlaski to ośrodek usługowy regionu rolniczego. Rozwija się w nim przemysł rolno-spożywczy, drzewny, odzieżowy, ponadto funkcjonują zakłady przemysłu maszynowego, skórzanego oraz produkcja pędzli i szczotek. W 2012 roku udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 13%, a ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych dochodziła do 1,5 tysiąca.

Najważniejszymi branżami produkcyjnymi (wraz z reprezentującymi je największymi pracodawcami), zapewniającymi miejsca pracy dla osób mieszkających na terenie gminy Międzyrzec Podlaski są:

 • produkcja artykułów spożywczych: Sedar, Lider, Alkowin, Bagietka, Cukiernia Wójcik, PSS Społem;
 • produkcja odzieży: Odzież, Ipaco;
 • produkcja pasz i koncentratów dla rolnictwa: WIPASZ;
 • produkcja maszyn, urządzeń i narzędzi: Meprozet, Spółdzielnia Szczeciniarsko-Szczotkarska;
 • produkcja budowlana: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.;
 • transport międzynarodowy: EUROPTIR, TIRMET, ROLBUD, Międzynarodowy Transport Drogowy – Krzysztof Barczuk;
 • składy, hurtownie: TESBUD, KARPOL, DOM – Jerzy Kamiński, HUBAR, Wysokiński Sp. z o.o, praca Międzyrzec Podlaski.

Dęblin

Dęblin położony jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie ryckim. Geograficznie miasto leży w dolinie środkowej Wisły oraz w pradolinie Wieprza, na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Małopolski, w regionie nazywanym Małym Mazowszem. Dęblin można zaliczyć do średnich miast województwa lubelskiego. zajmuje obszar 38,35 km2 (6,2% powierzchni powiatu), a liczba jego mieszkańców wynosi 17 976 mieszkańców (30,4% mieszkańców całego powiatu).

Stopa bezrobocia w Dęblinie od wielu lat rośnie i obecnie wynosi około 15%. Wśród bezrobotnych miasta Dęblin przeważają osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bez wykształcenia średniego, praca Dęblin.

DęblinFunkcja Dęblina od lat związana była przede wszystkim z obronnością kraju oraz z transportem kolejowym. Pozostała część gospodarki miasta pełniła z kolei funkcję uzupełniającą: handlową, usługową i oświatową. Głównymi pracodawcami w Dęblinie są jednostki budżetowe, w szczególności Wojsko Polskie oraz zakłady państwowe pracujące głównie na rzecz wojska. Zaliczają się do nich Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 (ok. 380 pracowników), Wojskowe Zakłady Inżynieryjne (ok. 360 pracowników) oraz Składnica Wojskowa Dęblin-Stawy. Ponadto, do grona większych pracodawców nie związanych z obronnością kraju należą:  AGBO (109 osób), Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (99 pracowników), szkoły gminne i przedszkola (420 etatów), Urząd Miasta (67 pracowników), Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DAREX” Dariusz Nawrotek, P.H.U.„Pierścień” – Piotr Kijek, „POLTOR” Spółka z o.o. i „KALNEX” Z. i W. Kalbarczyk Spółka Jawna. Z firm prywatnych największe znaczenie mają: Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ALLMIZ” Sp. z o.o. (66 pracowników) i Zakład Chemii Gospodarczej „SaneChem Handels” Sp. z o.o.